eurocem program

Razvijajući svoje aktivnosti na regionalnom tržištu, EUROCEM je dostigao visoke standarde profesionalnosti, postavši na taj način ekskluzivni partner i ovlašćeni distributer svetskih lidera u oblasti proizvodnje specijalnih cemenata i čvrstih energenata. 

Beli cement

Za razliku od sivog cementa, beli cement pored svojih građevinarskih svojstava ispunjava i najveće zahteve u domenu estetike i konstrukcije, i zbog toga je to materijal za arhitekturu budućnosti.
Prepoznavši sve veći značaj belog cementa u modernom građevinarstvu, kompanija EUROCEM je učinila dostupnim ovaj materijal svim korisnicima na regiolanom tržištu preko svog cementnog terminala u Smederevu u okviru luke „TOMI TRADE“ na Dunavu, odakle se cement distribuiše svim regionalnim klijentima.

Eurocem program
U cilju povećanja logističke efikasnosti, razvili smo i dva regionalna distributivna centra – „PRO TEAM LOGISTIC CENTAR“ u Beogradu, kao i „Veskom“ u Aranđelovcu, odakle se vrši distribucija svim klijentima u svim uslovima poslovanja – od rinfuznih isporuka, preko dostava u džambo vrećama (1,5 t), do onih u džakovima od 25 kg na paletama (1.2 t).

BELI CEMENT DANUCEM

BELI CEMENT DANUCEM EUROCEMDanucem beli cement proizvodi se najsavremenijom tehnologijom u Danucemovoj cementari u Rohozniku (Slovačka) i ispunjava sve kvalitativne i ekološke kriterijume modernog građevinarstva.

Danucem beli cement ima svoju potvrdu u građevinskoj praksi, zahvaljujući svojoj velikoj početnoj i krajnjoj čvrstini, te se na osnovu toga može koristiti za proizvodnju širokog spektra estetskih i visokokvalitetnih proizvoda , kao što su: pikovane fasade, veštacki kamen, ploče, teraco podovi, sve vrste mineralnih visokokvalitetnih materijalna i ostali materijali za završne radove u građevinarstvu.

Pakovanje: 25 kg papirni džakovi sa PE postavom / paletizovano (1,2 t) sa PET folijom.

BELI CEMENT-OYAK

BELI CEMENT-OYAK EUROCEMOYAK beli portland cement CEM I 52,5 R spada u visokokvalitetne bele cemente, koji zbog svoje izražene početne brzine vezivanja nalazi optimalnu primenu u proizvodnji širokog spektra estetski visokokvalitetnih proizvoda betonske galanterije.

Pored toga, OYAK beli cement sve više se koristi i u proizvodnji belih lepkova, koji moraju da ispune visoke standarde u modernoj gradnji u pogledu kako brzine tako i tražene čvrstoće vezivanja. Zbog sve veće tražnje i primene belog cementa u arhitekturi, EUROCEM je uložio dodatni napor da ga učini dostupnim, napravivši terminal u Smederevu. Na ovaj način, beli cement još efikasnije pronalazi put do naših klijenata.

Pakovanje: 25 kg papirni džakovi sa PE postavom / paletizovano (1,2 t) sa PET folijom.

https://www.youtube.com/watch?v=VJROrCbNEeE

Kalcijum – aluminat cementi

Kalcijum aluminantni cementi eurocemKalcijum – aliuminat cementi – brzovezujući, ili, kako još nazivaju i „vatrostalni cementi“, zbog svojih specijalnih fizičko – mehaničkih svojstava, a zahvaljujući svojim hemijskih karakteristikama, imaju sve veću primenu u proizvodnji građevinske hemije ( lepkovi, malteri, hidro – izolacioni materijali…).

CAC Istra 40

CAC Istra 40 EUROCEMCAC Istra 40 je brzovezujući cement sa 40 % Al203, koji je zahvaljujući svojoj osnovnoj karakteristici brzog očvršćavanja našao široku primenu u proizvodima građevinske hemije kao što su: specijalni lepkovi i malteri, samonivelirajući pododvi i različiti materijali za reparacije i popravke, hidro-izolacioni materijali…

Drugo značajno svojstvo ovog cementa je njegova otpornost na visoke temperature (do 1200 C°) zbog čega je nasao široku primenu u industriji vatrostalnih, kako formovanih (vatrostalne opeke), tako i zrnastih materijala (vatrostalni betoni i malteri).

Pakovanje: 25 kg papirni džakovi sa PE postavom / paletizovano (1,4 t) sa PET folijom.

 

CAC Istra 50

CAC Istra 50 EUROCEMCAC Istra 50 je brzovezujući cement sa 50 % Al203, koji je svoju najširu primenu našao u proizvodnji vatrostalnih betona i izolacionih smeša, koji su izloženi visokim temperaturama do 1400 C°. Zbog svoje visoke hidraulične aktivnosti, svoju primenu našao je u termoagregatima koji se koriste u velikim energetskim postrojenjima (termoelektrane, toplane…), crnoj i obojenoj metalurgiji, železarama i topionicama, staklarama, cementarama…

Pakovanje: 25 kg papirni džakovi sa PE postavom / paletizovano (1,4 t) sa PET folijom.

 

Secar 71

Secar 71 EUROCEMAluminantni cement Seacar 71 brzovezujući cement sa 71% Al203, koji zbog svoje visoke vatrostalnosti nalazi široku primenu u proizvodnji vatrostalnih materijala koji su u primeni izloženi visokim temperaturama do 1700 C°. Zbog visokog procenta Al203 ovaj cement ima skoro belu boju, pa zbog tog svojstva ima takodje široku primenu i u proizvodima građevinske hemije (beli lepkovi, fug mase…).

Pakovanje: 25 kg papirni džakovi sa PE postavom / paletizovano (1,575 t) sa PET folijom.

Secar 80

Secar 80 EUROCEMAluminantni cement Secar 80 je brzovezujući cement sa 80% Al203 koji zbog svog ekstremno kratkog vremena vezivanja ispunjava najzahtevnije potrebe primene u finalnim proizvodima u pogledu kako vatrostalnosti, tako i fizičko-mehaničkih osobina. U oblasti proizvodnje vatrostalnih materijala ovaj cement se koristi kod svih materijala čija je zahtevana vatrostalnost do 1800 C°. Zbog svoje čistoce i svelte boje takođe nalazi široku primenu kao dodatak u proizvodima gradjevinske hemije.

Pakovanje: 25 kg papirni džakovi sa PE postavom / paletizovano (1,575 t) sa PET folijom.

Čvrsta goriva

Petrol koks je jedan od derivata nafte, koji je konačni proizvod termičke razgradnje naftnih ostataka i predstavlja proizvod dobijen koksiranjem sirovina dobijenih iz ostataka primarnih i sekundarnih procesa prerade nafte.

EUROCEM PROGRAM

Njegova upotrebna vrednost i primena u različitim industrijskim oblastima sve više raste, zbog njegove visoke kalorijske vrednosti, čime se povećava efikasnost u fabrikama koje koriste petrol koks kao pogonsko gorivo.

Energetski ugalj sa kalorijskim vrednostmina min. 6000 kcal/kg, je jedan od osnovnih energenata, koji se naročito koristi u cementnoj industriji.

EUROCEM PROGRAM MARŽA

Zahvaljujući ugledu koji EUROCEM ima na regionalnom tržištu u okviru svog baznog poslovanja, kao i ostvarenom strateškom partnerstvu sa jednim od svetskih lidera u oblasti trgovine čvrstim energentima – kompanijom „COECLERICI GROUP“ – Lugano, uspeli smo da se pozicioniramo kao pouzdan dobavljač petrol koksa i energetskog uglja za cementare i ciglane na regionalnom tržištu.  DC

Beli korund- “MOTIM”

Ova sirovina dobija se kao nuz-proizvod u procesu proizvodnje glinice koja sadrži u sebi min. 99,5 % Al203, i predstavlja neophodnu komponentu u procesu proizvodnje najkvalitetnijih vatrostalnih monolitnih i formovanih materijala, a takođe i u proizvodnji abrazivnih materijala. Granulacija: 0-50 mm

Pakovanje: višeslojne papirne vreće od 50 kg , paletizovano (1t), prekriveno PET folijom. KONTAKT

Gde se nalazimo?

Kontakt

Telefon: 0116149215

Telefon: 0116149208

Telefon: 0116149204

Email: office@eurocem.rs

Adresa: Milentija Popovića 5V, 11000 Beograd

sr_RS